home            visie             tools            meten           nieuws        contact   
Zakelijke consulten‎ > ‎Traject 2: uw astrologische ondernemersscenario

Hoe komt het dat iets dat heel erg belangrijk was in een bepaalde fase van je leven, ineens inboet aan belang en je niet meer kan boeien? Hoe is het mogelijk dat onderwerpen die ooit zo sturend en levensbepalend voor je waren, zomaar van de ene op de andere dag uit je aandachtsveld kunnen verdwijnen? Of er juist in verschijnen?

Er bestaat een klassiek astrologische methode die mij in staat stelt iemands gang door het leven op te delen in duidelijk afgrensbare perioden van (voor ieder) ongelijke lengte en daarin de wendingen, de pieken, de dalen, de successen, de débâcles, de baanwisselingen, en carrièrestappen in kaart te brengen en astrologisch te duiden.

Elke periode heeft zijn eigen specifieke mogelijkheden en moeilijkheden, een specifieke activering van delen van uw persoonlijke en unieke geboortehoroscoop.

Het scenario brengt in beeld welke motivaties u in welke perioden van uw leven inspireren tot het ondernemen van actie. Die acties zullen kenmerkend en bepalend blijken voor uw levensloop en werkbiografie.

U kunt hier de folder downloaden.