home            visie             tools            meten           nieuws        contact   
Astro*Logistics

Mijn missie is om de rijke astrologisch vakkennis operationeel te maken voor het bedrijfsleven en ten dienste te stellen van ondernemers, managers, bedrijfsanalisten en –adviseurs.
De astrologie heeft een eigen betekenissysteem en een unieke eeuwenoude methodiek, waarop men besluitvorming, strategie, etc. kan baseren.
De logica en wetmatigheden van de hemelbewegingen geven een unieke en onverwachte kijk op uw onderneming. Daarom noem ik deze branche: Astro*logistics. Stem uw activiteiten af op de logistiek van uw persoonlijke astrologische uurwerk.


Astrologie werkt. Ook voor uw onderneming!

Ervaren astrologen kunnen in één oogopslag factoren in kaart brengen die met andere middelen omslachtiger en tijdrovender zijn, of onzichtbaar blijven. Deze tijdsbesparing is natuurlijk tevens kostenbesparing.

Bovendien biedt een astrologische sterkte-zwakte analyse een zeer breed spectrum aan inzichten. Het is de vinger aan de pols van de kwestie waarmee snel ingezoomd kan worden op de essentiële factoren in het spel, en bijzaken geïdentificeerd en zo nodig buitenspel gezet kunnen worden of juist uitgebuit. Het maakt duidelijk op welke punten mensen of zaken aangestuurd dienen te worden, wat leidt tot een efficiënt inzetten van mankracht op de juiste plekken.