Publicaties‎ > ‎

Voetnoten artikel Astrofocus

Voor het themanummer 'Kinderhoroscopen' in het blad Astrofocus van de AVN (nr. 60, september 2013), schreef ik een artikel getiteld: Kinderen in de horoscoop van hun ouders, een klassiek astrologische verkenning.
De voetnoten bij dat artikel konden wegens ruimtegebrek niet geplaatst worden.

Hierbij de bedoelde voetnoten.

[1] Alexandrinus, Paulus. Introductory matters. Translated by Robert Schmidt. Edited by Robert Hand. Project Hindsight. Greek Track Volume I.

[2] Het volledige citaat luidt: “It will be necessary to look at the fifth and the eleventh place from the Hōroskopos, and the place at the peak, and the one lying opposite to this, which is subterraneous. Also, the Lot of Children In addition to these, it will be necessary to look at the star of Zeus and the ruler of his trigon, and the star of Aphroditē and of Hermēs.”

[3] De basis van het door de Grieken gebruikte huizensysteem is heel eenvoudig en komt in àlle hellenistische – en ook veel latere Arabische en middeleeuwse – bronnen naar voren als de standaardmethode om huizen te bepalen. De Grieken gingen bij hun huizenverdeling steeds uit van de ascendant, die zij aan de hand van de rijzende graad vaststelden. Echter met dit verschil dat het héle Ascendantteken als eerste huis aangemerkt werd. Dus 0° van het Ascendantteken (ongeacht waar de exacte ascendantgraad ook valt) is het begin van het eerste huis. Het héle volgende teken wordt daardoor het tweede huis, het derde teken is het derde huis, enzovoort. Dit huizensysteem is nog steeds in gebruik in de Indiase astrologie. De tekens zèlf werden door de Grieken dus beschouwd als de huizen of ‘topoi’ (waar ons woord ‘topografie’ vandaan komt), plaatsen of plekken.

[4] Valens, Vettius. The Anthology Book II. Part 1. Translated by Robert Schmidt. Edited by Robert Hand. Project Hindsight. Greek Track Volume VII.

[5] En dat is interessant, want daarmee zijn de ‘plekken’, dat wil zeggen: de hele tekenhuizen die de kinderen aanwijzen, niet noodzakelijkerwijs beperkt tot tekenhuis 5, 11, 10 en 4. Het kan elk willekeurig huis zijn, namelijk die waar deze planten in staan.

[6] The place concerning children, which is taken from Hermes and Aphrodite, must be examined. When, then, they are afflicted by Kronos and Ares, they are the causes of childlessness or the destruction of children, but when they are assisted by Zeus, they are the causes of fruitfulness.”

[7] And Petosiris: Whenever Zeus and Aphrodite and Hermes should not be afflicted, it is indicative of fruitfulness. Whenever the reverse, they cause laments and deaths for children. As often as they testify to the child bestowers from bicorporeal zōidia, or as often as the (child bestowers] themselves may be in bicorporeal zōidia, their number is doubled. When the feminine stars witness the child bestower, they give female children; the masculine stars, males.

[8] Now, one must also examine the ruler of the Lot of Children, which is found thus: For male children, from Zeus to Hermes; and for females, from Zeus to Aphrodite, and an equal amount from the Horoskopos. Accordingly, when the lord of the Lot is witnessed by a destroyer, it destroys children, but by one of the childbestowers, it is an indication of fruitfulness.

[9] Abu ‘Ali Al-Khayyat: The judgment of Nativities. American Federation of Astrologers. Translated by James H. Holden, M.A., (1988).

[10] Schmidt, Robert (2009) Definitions and Foundations. Vol. 2 of The Astrological Record of the Early Sages (TARES). Cumberland, MD: Golden Hind Press. Pagina’s 266 – 274.