home            visie             tools            meten           nieuws        contact   
Over mij
Wat ik doe
Klassieke astrologie
Particuliere consulten
Zakelijke consulten: Astro*Logistics
Intercollegiale consulten
De astrologenpagina
Powerpoint*Logistics
Audio- en videopresentaties
Agenda

Publicaties
Contact
Links
Publicaties: Syllabi
Vanaf 1986 gaf Martien Hermes regelmatig workshops over uiteenlopende astrologische onderwerpen. Voor elke workshop werd een syllabus geschreven met waardevolle informatie over specifieke astrologische onderwerpen. Deze syllabi zijn praktisch en informatief, zowel voor student als docent.

De latere syllabi zijn bovendien belangrijke bijdragen aan de kennis van de klassiek astrologische methodiek, die ik sinds 1994 intensief bestudeert.

Als je een publicatie wilt bestellen, mail me.Voor het themanummer 'Kinderhoroscopen' in het blad Astrofocus van de AVN (nr. 60, september 2013), schreef ik een artikel getiteld: Kinderen in de horoscoop van hun ouders, een klassiek astrologische verkenning.
De voetnoten bij dat artikel konden wegens ruimtegebrek niet geplaatst worden.
Klik HIER om de voetnoten te lezen.
Publicaties en boeken

Ik heb veel gepubliceerd over astrologie, waaronder de driedelige psychologisch-astrologische reeks Astrologie als bevrijding en ontplooiing van jezelf, dat hier en daar in het tweede hands circuit nog verkrijgbaar is. 

Uitgeverij Synthese publiceerde in 2007 mijn boek:Astrologie als ambacht, klassieke uurhoekastrologie, over het beantwoorden van vraaghoroscopen (zie daarvoor Wat ik doe). 

Mijn nieuwste boek is uit!


De vragen waar het Lot ons voor stelt zijn al zo oud als de mensheid. Hoe verklaar je dat de ene persoon een relatief zorgeloos leven leidt, terwijl een ander gebukt gaat onder tegenslagen? Aan wie of wat is dat te danken? Wat is Lot eigenlijk? Hoe leef je er mee? Hoe verdraag je het? Waar ben je vrij in en waarin bepaald? Hoe verhoudt Lot zich tot onze psyche? 

In de Griekse tragedies en filosofie was het Lot een steeds terugkerend thema. Een onderwerp van verbazing, verbijstering en wanhoop, maar ook van hoop en troost. Ook in de Griekse astrologie is het Lot een belangrijk thema. 

Dit boek illustreert de subtiliteit, het reliëf en de diepgang van de hellenistische astrologie en haar Lotconcepten. Nieuwe astrologische duidingsprincipes van bekende horoscoopfactoren worden geïntroduceerd en besproken, voortkomend uit de Griekse astrologische terminologie. Ze bieden een nieuwe kijk op de astrologische traditie, op de horoscopie en wat inzichtelijk te maken is met een geboortehoroscoop. 

Ik schets in dit boek een astrologische methode om te evalueren hoe wij lijden aan ons Lot, hoe we erdoor bewogen worden. Maar ook hoe we ons Lot kunnen leiden. Hoe we er zelf in bewegen.


In 2008 publiceerde ik in eigen beheer: Goede tijden, slechte tijdenPrognose met zodiakale Aphesis van het Pars Daimon. Moderne carrières en biografieën in beeld gebracht met Hellenistische Astrologie.

Te bestellen via mijn mailadres. 


In 2013 verscheen bovenstaand boek in sterk ingekorte versie in het Duits als Die Lebenslinie im Horoskop. Erkennen sie Ihren wichtigsen Lebensperioden und Ziele mit der klassischen Astrologie. Astronova verlag. Syllabi over moderne, contemporaine astrologie   

1. Astrologische erfelijkheid: gezinspatronen
Informatie over ouderbeelden en kinderbeelden in de radix.
Onderzoek naar meerdere generaties. 36 pagina’s.

2. Het taboe van huis VIII en XII doorbroken
Hoe geeft het taboe van huis VIII en XII ons leven gestalte?
Welke verschillen zijn er tussen beiden? 18 pagina’s

3.Transits & secundaire progressies
Heldere inleiding in deze prognosetechnieken
met handig overzicht hoe elke planeet werkt. 50 pagina’s

4. De Solaarhoroscoop: een snelle prognosetechniek
De Solaar; een eenvoudig te leren, bondige en krachtige techniek om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het komende jaar. 28 pagina’s

5. De Spiegelpunten: de zieledimensie van de horoscoop
Spiegelpunten helpen je om snel de hoofdlijnen van de horoscoop te vinden.
In deze syllabus wordt deze techniek ontleed en toegepast op voorbeeldhoroscopen. 30 pagina’s

6. Onderschepte tekens: blinde vlekken of reserves voor later?
Werking en invloed van onderschepte tekens en ingeklemde huizen. 36 pagina’s

7. Ingaande en uitgaande aspecten
Elk majeur aspect heeft een ingaande en uitgaande variant en beide verschillen zeer wezenlijk van elkaar! 22 pagina’s

8. De ascendant: de in- en uitgang van de horoscoop
Een syllabus over de concrete en fysieke uitwerking de Ascendant. 23 pagina’s

9. De horoscoop als bijsluiter, advisering vanuit de horoscoop
Elke astroloog is met behulp van de horoscoop in staat goede en doelgerichte diagnosen en analyses te maken. Veel moeilijker is het echter om daarna goede adviezen te geven om dergelijke problemen op te lossen. De horoscoop zélf geeft goede aanwijzingen over de beste manier om iets aan te pakken. Deze syllabus leert je hoe! 22 pagina’s

10. Consulthoroscopen: leidraad voor de aktualiteit van de cliënt
Een workshopsyllabus over een bijzonder en zeer praktisch astrologisch hulpmiddel. 39 pagina’s

Syllabi over klassieke astrologie

11. Dag- en nachthoroscopen, een verschil van dag en nacht tussen planeten
Hoe de astrologen een compleet andere duiding maakten van planeten op basis van het feit of het een dag of nachthoroscoop betrof. Zeer belangwekkende inzichten uit recent vertaald klassiek astrologisch materiaal! 27 pagina’s

12. Uurhoekastrologie, no-nonsense astrologie
Een uitgebreide syllabus legt de (klassieke) basistechnieken uit van deze zeer concrete vorm van astrologie. 35 pagina’s

13. Verhoging, val, vernietiging?
De betekenis van essentiële versterking van Planeten in de klassieke astrologie
De klassieke astrologie kende een vrij uitgebreid schema van essentiële versterking van planeten. Zij gebruikten dit om de kracht van planeten te kunnen bepalen. Heeft dit schema nog een plaats in de psychologische astrologie? Is het nog een bruikbare basis voor het bepalen van kracht van planeten? Zo ja, hoe dan? 24 pagina’s

14. Planeten in huizen en huisheren: duiding volgens de determinatieleer van Morin de Villefranche
Workshopsyllabus over de baanbrekende inzichten van de Franse Renaissance astroloog Morin de Villefranche. Eigenlijk de beste manier om de astrologische huizen goed te leren duiden. 32 pagina’s

15. Malefics & Benefics, achterhaald of genuanceerd concept?
In tegenstelling tot de gangbare mening is de klassieke leer van malefics en benefics een veel genuanceerder concept dan veel moderne astrologen denken. 13 pagina’s

16. De Arabische punten, eindelijk begrepen
Een onthullende syllabus over misschien wel een van de minst begrepen klassieke methodiek. De Griekse en Arabische astrologen legden het fundament voor deze techniek; Guido Bonatti leverde een heldere en logische duidingsmethodiek. 39 pagina’s

17. Klassieke, medisch astrologische technieken
Er waren in de klassieke astrologie een drietal methoden om ziekte en gezondheid astrologisch te evalueren. In de radix gebruikte men de huizen 1, 6 & 12 en de Hyleg + de ziektehoroscoop, de “Decumbiture”. Deze 3 technieken worden uitgebreid behandeld. Aanbevolen! 42 pagina’s

18. Profecties: een eenvoudige & doeltreffende klassieke prognosetechniek
De Profectiemethode is eenvoudig: men schuift per levensjaar een bepaalde horoscoopfactor steeds één heel huis (vroeger één heel teken) verder in de horoscoop. Elk huis staat dus voor één leeftijdsjaar (formule: 1 leeftijdsjaar = 1 huis van de horoscoop). Deze techniek kan ook gebruikt worden voor maanden, van datzelfde jaar correspondeert. Zeer belangwekkende techniek! 37 pagina’s

19. Dispositors, de onzichtbare planeetverbanden
Een 5-tal onbekende, klassiek astrologische visies over het belang en de invloed van Dispositorschap. Daarnaast informatie over hoe de Middeleeuwse astroloog Guido Bonatti vaststelde òf en zo ja, met welk resultaat de planeten in staat waren A) hun eigen aard, B) de aan hen toevertrouwde huizen, met succes konden realiseren, ‘produceren’ of gestalte geven. 27 pagina’s

20. De Psyche in de horoscoop volgens Klassieke Astrologen
De Griekse filosofen en astrologen hadden duidelijke opvattingen over hoe mens geluk en evenwicht in het leven kon vinden. Deze opvattingen hebben een hoog psychologisch gehalte en waren al vroeg onderdeel van de astrologische traditie, via de “Significatoren van de Psyche”. 46 pagina’s

21. Naar een herwaardering van klassieke astrologie, de congressyllabus
4 ‘ongehoorde’ lezingen volledig uitgewerkt: theorie & praktijk in één. 35 pagina’s

22. Goede tijden, Slechte tijden, Astrologische prognose aan de hand van Griekse periodeheersers: ‘Chronocrators’
Een 5-tal, zeer uiteenlopende, systemen om planeten als periodeheersers te gebruiken, geïllustreerd aan de hand van een 6 tal biografische feiten uit het leven van Lady Diana Spencer. 52 pagina’s