home            visie             tools            meten           nieuws        contact   
Particuliere consulten‎ > ‎Spoedconsult


Het spoedconsult is bedoeld voor plotseling ontstane problemen of situaties die een vrij snelle oplossing eisen op korte termijn.

Het onverwachte aanbod van een andere baan; het op korte termijn moeten beslissen over een aanschaf of het doen van een investering en dergelijke. Het spoedconsult kan u helpen bij dergelijke voorvallen de juiste beslissing te nemen en inzicht geven in de beste handelswijze.

Een directe afhandeling van dergelijke situaties is natuurlijk noodzaak en daarom geldt bij het spoedconsult: bellen en (bijna) meteen komen.

Het spoedconsult kan u helpen belangrijke korte termijnbeslissingen op de juiste manier af te handelen.

Benodigdheden:
Afhankelijk van het soort probleem of de vraagstelling kan soms gevraagd worden naar de geboortegegevens (geboortedatum, geboorteplaats, geboortetijdstip)


Waar vind je die gegevens?
1. Je moeder
2. Het trouwboekje van je ouders
3. Je geboortekaartje
4. Een geboortetegeltje
5. De burgerlijke stand van je geboorteplaats

Een e-mail waarin u het betreffende probleem in vertrouwelijke openheid toelicht. Alle informatie die mij toevertrouwd wordt valt onder beroepsgeheim.

Dit consult wordt digitaal opgenomen en de cliënt krijgt er een kopie van.