home            visie             tools            meten           nieuws        contact 


Particuliere consulten‎ > School- en beroepskeuze advies

Bij deze consultvorm wordt vanuit de geboortehoroscoop een passend advies gegeven ten aanzien van iemands aan te bevelen opleiding of beroepskeuze.

In de geboortehoroscoop zijn aanwijzingen te vinden omtrent de voorkeur en aanleg voor bepaalde werkomstandigheden waarin iemand zich prettig zou voelen en optimaal tot zijn/haar recht zou komen. De school- of vakkenpakketkeuze kan hierop afgestemd worden.

Hierbij kan dus rekening gehouden worden met de aanleg van de betreffende persoon en eventuele ontwikkelingen daarin die van invloed kunnen zijn op de school- en beroepskeuze.

Dit garandeert een school- en beroepskeuze die gebaseerd is op individuele aanleg en persoonlijkheid, ook al heeft de persoon in kwestie nog geen duidelijk beeld van wat hij/zij wil.

Benodigdheden:
· geboortedatum
· geboorteplaats
· geboortetijdstip

Waar vind je die gegevens?
1. Je moeder
2. Het trouwboekje van je ouders
3. Je geboortekaartje
4. Een geboortetegeltje
5. De burgerlijke stand van je geboorteplaats

Dit consult wordt digitaal opgenomen en de cliënt krijgt er een kopie van.