home            visie             tools            meten           nieuws        contact
Particuliere consulten‎ > ‎ Geboortehoroscoop

“Ieders leven is de geschiedenis van een zelfverwerkelijking van het onbewuste. Alles wat in het onbewuste ligt, wil tot vervulling komen en ook de persoonlijkheid wil zich uit haar onbewuste toestand ontvouwen en zichzelf als totaliteit beleven.”
CARL GUSTAV JUNG

De geboortehoroscopie is de meest bekende en de meest verbreide vorm van astrologie. Op basis van geboortedatum, geboorteplaats en geboorte-tijdstip wordt een persoonlijke geboortehoroscoop berekend.
De menselijke psyche is erg complex en subtiel. Wij zijn complexe wezens, gemotiveerd door soms tegenstrijdige impulsen. Met behulp van je geboortehoroscoop kan ik aangeven wat de lijnen zijn waarlangs je karakter zich ontwikkeld heeft, en welke processen en mechanismen daarin hoofdzakelijk werkzaam zijn (geweest). Ik streef daarbij naar een zo objectief mogelijke weergave van de belangrijkste astrologische gegevens in je geboortehoroscoop.

De bedoeling van dit consult is vooral om dingen te verduidelijken. Een horoscoopanalyse als deze stelt je in staat bepaalde stukken van je karakter beter waar te nemen, objectiever te beschouwen. In die zin helpt een horoscoop je duidelijker zicht te krijgen op je sterke en zwakke kanten en, als gevolg daarvan, een beter beeld geven van je groeipotentieel. In feite houdt een astroloog je een spiegel voor.

Iedere horoscoop heeft zijn eigen unieke benadrukking van bepaalde astrologische factoren. Soms zijn dat dierenriemtekens, soms zijn dat planeten, soms zijn dat bepaalde verbindingen tussen planeten.

Benodigdheden:
· geboortedatum
· geboorteplaats
· geboortetijdstip

Waar vind je die gegevens?
1. Je moeder
2. Het trouwboekje van je ouders
3. Je geboortekaartje
4. Een geboortetegeltje
5. De burgerlijke stand van je geboorteplaats

Dit consult wordt digitaal opgenomen en de cliënt krijgt er een kopie van.