home            visie             tools            meten           nieuws        contact  


Particuliere consulten‎ >Astro-coaching

Een horoscoop is een uniek en krachtig diagnosemiddel. Een horoscoop is daardoor uitermate geschikt om therapeutisch of anderszins te werken aan bepaalde problemen of knelpunten in je leven. Astrocoaching is bedoeld om die knelpunten effectief en duurzaam uit de weg te ruimen en je horoscoop is daarbij de leidraad.

Benodigdheden:


Voor dit consult is vooral jouw inzet en je bereidheid om dingen aan te pakken nodig.