home            visie             tools            meten           nieuws        contact   
In het oude Griekenland bestond een orakel, te Delphi, gewijd aan de God Apollo. Mensen kwamen dit orakel raadplegen om hun toekomst en levenslot te leren kennen. Het was een plaats van wijsheid. De priesters van het orakel kenden een basisregel die het geheim bevatte van het leven en beitelden hem in grote letters boven de toegangspoort van het orakel.

Hij luidde: “Mens, ken uzelve”.

En een even belangrijke toevoeging luidde: “…en handel daarnaar!”