home            visie             tools            meten           nieuws        contact   
AGENDA - lezingen, workshops en presentaties door Martien Hermes
in het verleden

Astrologielessen op Facebook

Ik ben onlangs begonnen met een lessenreeks over klassieke - vooral hellenistische - astrologie. 
Iedereen mag meedoen. 
Zeer leerzaam, deelnemers zijn enthousiast.Lezing Zeister Vrije School


Lezing woensdag 11 november 2015
Zeister Vrije School
'Onze Engelen & Demonen'
(Angelologie & Astrologie) 

Door Martien Hermes – klassiek astroloog 

Ik ben uitgenodigd om, kort na Allerzielen en Allerheiligen, een lezing te geven op de Zeister Vrije School in het kader van ‘Levende School’.
De gewoonte is om een uur te spreken en dan een gesprek met elkaar te voeren.

Aanvang 20.00 uur, eindtijd is 21.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage

Inhoud van de lezing: 
Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen.
Het woord 'aartsengel' is afkomstig van het Griekse archaggelos, een samentrekking van archè ('leidend beginsel', 'heerschappij') en aggelos ('gezant', 'verkondiger', 'bode'). 'Aartsengel' duidt dus op de hoogste rang van gezanten, in dit geval gezanten van God.

De astrologie kent zeven klassieke planeten, die als leidende beginselen in de ziel worden beschouwd. Deze planeten ‘kondigen’ zich op allerlei manieren aan in ons. Zij hebben ‘heerschappij’ over uiteenlopende delen van onze persoonlijkheid en ons leven. De planeten worden gezien als ‘gezanten’. Ondanks de ambivalente houding van de kerk tegenover het onderwerp bloeide de christelijke astrologie in de middeleeuwen. Theologische doctrines kregen een plaats in de astrologie. Een van die doctrines betreft de engelen, hun rol en functie in de kosmos.

Martien zal de rol van de engelen in de astrologie en de geboortehoroscoop toelichten.
Datum: woensdag 11 november
Locatie: De Stichtse Vrije School - Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist - Ruim voldoende parkeerplaats.
Openbaar vervoer: de locatie ligt op 10 minuten lopen vanaf het centrale busstation in Zeist
Kosten: vrijwillige bijdrage